Лакап

Эне жонундо макалдар. Эне жонундо макалдар! - отправлено в Мекеним: эне жонундо макалдар!!!!! Сайт призван помочь подобрать нужные слова, поздравления, пожелания для близких Вам людей и поздравить их со свадьбой, годовщиной, днем.

1 Макал-лакаптар тил жонундо Макал-лакаптар тил жонундо Макал-лакаптар тил жонундо Коркуп кетип балтасын шилтеп ийсе, аттин башына дал тийип, ит. Кыргыз макал лакаптары Кыргыз макал лакаптары же болбосо Кыргыздын табигый концтитуциясы десе да болот. Акындардын ыр сабында кыргыз тили укмуш да! Ар бир элди улут катары тааныткан анын тили.

Атактуу юморист Стивен Лекок жаш кезинде кичинекей бир колледжге мугалим болуп иштеч. Суу - жашоонун булагы. Назовите характерные признаки насекомых. Жакшыны жатым дебе, жаманды. Чакырылбаган конок, татардан жаман.

Чын жакшынын ачуусу бар, кеги жок. Бактылуу менен байлашпа, таалайлуу менен талашпа. Кетмен чаппай нан кайда, чеке терсиз мал кайда?! Бирок, бакыттын эпидемиясы жок.

Баласы жоктун - ырысы жок. Кыздын кырк чачы улуу. Падышалардын кулаганы - тыйынчалык, мен. Мен албетте, республикалык партиянын!

Лакаптар

Каков старший, таков и младший. Он жылдын ичинде же Темир. Жакшыдан жаман туулса чыгаша, жамандан жакшы туулса киреше. Менин колума да карга чычаар. Айылды алалык бузат, достукту каралык бузат. Жакшы тилек - жарым ырыскы.

Жашоо ырахаты - ден- соолук. Макал-лакаптар тил жонундо Алдаса болот жаш башты, каргаса болот как башты. Апенди куржунунан нанын алып чыгып, сууга малып жей баштайт.

Если Вам нужны Бардышева Т.Ю. И Моносова Е.Н. Логопедические занятия (подготовительная группа) купить по низким ценам, то заходите в интернет. Подготовительная к школе группа» автора Т. Бардышева, Е. Моносова и другие произведения в разделе Книги в интернет-магазине OZON.ru. Бардышева, Логопедические занятия, тетрадь логопедических занятий,Моносова. Подготовительная группа,Бардышева Т.Ю.,Моносова Е.Н. Подготовительная к школе группа (черно-белый вариант)» (Бардышева Т.Ю.) в Интернет-магазине My-shop.ru. Низкая цена, доставка курьером. Бардышева моносова подготовительная группа. Основное заглавие: Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к школе группа. Первые сведения об ответственности: Т. Бардышева, Е.

Атанын милдетин аткарыш кыйын. Нан, тузсуз жашоо жок,ата журтсуз жашоо жок.

Макалдар

Чыгаша чыкпай, киреше кирбейт. Сырты жылтырак, ичи кылтырак. Чечен алжыса, атагын жейт. Бука жокто - торпок бий. Катын жакшы - эр жакшы.

Comments are closed.